NLC nl

De fokkersdag van de Nederlandse Leghornclub werd ook dit jaar gehouden in Tiel.

Morgens werden de meegebrachte dieren gekeurd door de keurmeesters R.Roelfsema, K.v.d.Hoek, T.Kiewiet, J.R.S.M.IJpma en A.v.d.Streek Er waren in bijna 60 dieren ingeschreven. Helaas waren er enkele Leghorns en de dieren van onze zusterclub de Nederlandse Anconaclub absent. De Leghorns waren er in  groot in patrijs, zilverpatrijs, zwart, buff, rood en wit in het Amerikaanse type.
Bij de Leghornkrielen waren ingestuurd de kleurslagen: patrijs goudflitter, blauwpatrijs goudflitter, zilverpatrijs en wit in het Amerikaanse type. Ook waren er de nog niet erkende kleurslagen in kriel: isabelpatrijs, chocolade en koekoekisabelpatrijs.

Mooiste bij de groten was een Buff Leghornhen van Jan Willem Blauwhoff. Bij de krielen ging de eer  naar Ronald van den Hoorn met een chocolade Leghornkriel hennetje. Zij wonnen beide een zak voer.

 

Na de goedverzorgde broodmaaltijd waren er 2 presentaties. De eerste over de dieren welke waren ingezonden, wat waren de mooie onderdelen en welke onderdelen zullen we goed op moeten letten. De 2e presentatie ging over het 100 jarig bestaan welke we komend jaar hopen te vieren. Welke activiteiten worden er door de club georganiseerd. Daarna volgde de jaarvergadering. De belangrijkste punten daaruit zijn:

 1. De jaarverslagen worden goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
 2. De contributie wordt niet verhoogd
 3. Rick Roelfsema en Johan Albada worden herkozen in het bestuur. Ook Jac Maas is herkozen in het bestuur, maar heeft aangegeven dat hij volgend jaar zal aftreden.
 4. Klaas van der Hoek wordt herkozen als lid van de technische commissie
 5. Aalt van der Streek werd gehuldigd ivm het 25 jarig lidmaatschap en kreeg een klok aangeboden.
 6. Theo Kiewiet en Gerard Tesselaar werden gehuldigd ivm het 40 jarig lidmaatschap en kregen een wandbord aangeboden.
 7. De Clubshow in 2018-2019 wordt gehouden bij de Noordshow te Assen
 8. Districtshows worden in 2018-2019 gehouden bij:
  Peelhorstshow Horst
  Waterpoortshow Sneek
  Kernhemshow Ede
  Oneto Enschede
  Pajottenlanders Affligem (B)
  Championshow
  WPKC Winschoten Zuidbroek
  Gelderlandshow Wijchen
  prov. tt Zuid-Holland Hazerswoude
  Maasdalshow Vlodrop
  Plantageshow te Wouw
  Zaanstadshow Zaandam

 9. De volgende fokkersdag en 100e jaarvergadering worden gehouden op 18 augustus 2018.FOKKERSDAG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Fokkersdag en de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Leghornclub.

Datum    : 23 augustus 2014
Locatie    : Veenendaalhal, Nijverheidslaan 8, 3903AP Veenendaal
Aanvang    : 10.00 uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar)

Programma fokkersdag:
09.30 uur     Ontvangst met koffie+koek en inkooien dieren  
Afhalen kooikaarten en betalen voor het aantal opgegeven dieren . Bij : A: ten Dam en Jac Jac Maas
10.00 uur     Opening fokkerdag
10.05 uur     Jongdieren keuring en Foktechnische adviezen.
Graag tijdig melden als je advies van de FTC wilt.
12.00 uur     Gezamenlijke lunch (á 10,00 euro)
13.00 uur     Leghornquiz  door Klaas v.d. Hoek
13.30 uur     Evaluatie jongdierenkeuring door Johan Albada.
14.00 uur     Algemene Ledenvergadering
15.30 uur     Afsluiting, opruimen

Technisch ochtendprogramma
Het ochtendprogramma bestaat deze keer alleen uit:
1.    Jondierenkeuring. Open keuring door onze clubkeurmeesters en enkele keurmeesters die dit jaar uitbreidingsexamen doen voor de Leghorns.
2.    Foktechnisch advies: U kunt weer aan de foktechnische commissie een advies vragen over een kleurslag of andere zaken waar u mee zit.
Tijdig opgeven s.v.p:
Uzelf voor de koffietafel: uiterlijk woensdag 17 augustus
Categorie Jongdierenkeuring: uiterlijk 17 augustus;
Categorie: foktechnische adviezen uiterlijk 10 augustus;
Opgeven bij Albert ten Dam (tel. 074-2438399 of 06-42454860
Of (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  door opgave van het aantal dieren, de kleur-slag(en), alsmede in groot of kriel.
Om de keuring goed te kunnen organiseren moet u uw dieren tijdig aan-melden en opgeven voor welke categorie, groot of kriel. Niet opgegeven dieren komen alleen aan de beurt als dat nog in te passen is.

Inschrijfgeld €  1,00 / kooi. Afrekenen op de Fokkersdag bij de penning-meester.

De koffietafel kost €  10,00 per persoon. Vergeet niet  aan het einde van de dag  uw consumpties af te rekenen aan de bar.   

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1.    Opening en vaststellen van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 24 augustus 2013
4.    Ingekomen stukken
5.    Jaarverslag secretaris (wordt door de secretaris voorgelezen)
6.    Jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt)
7.    Verslag kascontrolecommissie ( Theo Hulshof, Pieter Egelmeers  , reserve Rick Roelfsema).
8.    Benoeming kascontrolecommissie
9.    Contributie
10.    Bestuursverkiezing Johan Albada en Jac Maas
(A . v.d. Streek is niet herkiesbaar)
Verkiezing lid Foktechnische Commissie  ( H. Averdijk)
11.    Uitreiking clubprijzen en oorkondes 2013-2014.
Zie voor de winnaars het zomernummer van ons  zomer clubblad 2014
12.    Eren en waarderen:  
jubilaris H. Averdijk, J. Sjouw,  J. Vaessen en W. Waanders, allen 25 jaar lid van de NLC
13.    Vaststellen club- en districtshows 2015-2016
14.    Verslag bevindingen Foktechnisch Commissie TT-jaar 2013/2014.
15.    Winnaars jongdierenkeuring fokkersdag
16.    Rondvraag.
17.    Vaststellen fokkersdag  2015
18.    Sluiting, dan opruimen en nog even gezellig napraten

NB: We willen de vergadering kort houden, maximaal 1½ uur. Daarom, als u punten wilt inbrengen voor de vergadering, verzoeken wij u die uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail of andere schriftelijke wijze in te dienen.

Toelichtingen op de agendapunten:
9. Contributie. Voorstel bestuur: de contributie niet te verhogen.

10. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Jac Maas en Johan Albada. Beide stellen stelt zich herkiesbaar.
Aalt v.d. Streek stelt zich niet meer herkiesbaar  Het bestuur stelt Rick Roelfsema voor als kandidaat
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris (met benodigde handtekeningen) tot één week voor de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Fokkersdag en de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Leghornclub.

Datum    : 19 augustus 2017
Locatie    : TKV Gebouw Bulkweg 1  te Tiel
Aanvang    : 10.00 uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar)

Programma fokkersdag:
09.30 uur Ontvangst met koffie+koek en inkooien dieren  
10.00 uur Opening fokkerdag
10.05 uur Jongdieren keuring en Foktechnische adviezen.
          Graag tijdig melden als je advies van de FTC wilt.
12.00 uur Gezamenlijke lunch (á 10,00 euro)
13.00 uur Evaluatie jongdierenkeuring door Johan Albada.
13.30 uur Bespreking clubdag 2018
14.00 uur Algemene Ledenvergadering
15.30 uur Afsluiting, opruimen

Technisch ochtendprogramma
Het ochtendprogramma bestaat deze keer alleen uit:
1.    Jondierenkeuring. Open keuring door onze clubkeurmeesters en enkele keurmeesters die dit jaar uitbreidingsexamen doen voor de Leghorns.
2.    Foktechnisch advies: U kunt weer aan de foktechnische commissie een advies vragen over een kleurslag of andere zaken waar u mee zit.
Tijdig opgeven s.v.p:
Uzelf voor de koffietafel: uiterlijk woensdag     10 augustus
Categorie Jongdierenkeuring: uiterlijk         10 augustus;
Categorie: foktechnische adviezen uiterlijk     10 augustus;
Opgeven bij Albert ten Dam (tel.06-42 45 48 60)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
door opgave van het aantal dieren, de kleurslag(en), alsmede in groot of kriel. Woonadres van Albert is Anninksweg 58 , 7557AH Hengelo.

Om de keuring goed te kunnen organiseren moet u uw dieren tijdig aanmelden en opgeven voor welke categorie, groot of kriel. Niet opgegeven dieren komen alleen aan de beurt als dat nog in te pas-sen is.

Inschrijfgeld €  1,00 / kooi.
Afrekenen op de Fokkersdag bij de penningmeester.

De koffietafel kost €  10,00 per persoon. Vergeet niet  aan het einde van de dag  uw overige consumpties af te rekenen.   

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1.    Opening en vaststellen van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 20 augustus 2016
4.    Ingekomen stukken, de vergadering betreffende
5.    Jaarverslag secretaris (zie hiervoor het huidige clubblad)
6.    Jaarverslag penningmeester ( zie hiervoor het huidige clubblad )
Verslag kascontrolecommissie (Aalt v.d. Streek en Jan Visser) en  Manfred Wiskamp voor 2018
7.    Benoeming kascontrolecommissie
8.    Contributie
9.    Bestuursverkiezing   Jac Maas, Rick Roelfsema en Johan Albada.
10.    Verkiezing lid Foktechnische Commissie  (Klaas v.d. Hoek )
11.    Eren en waarderen:  
12.    Vaststellen club- en districtshows 2018 / 2019
13.    Winnaars jongdierenkeuring fokkersdag
14.    Rondvraag.
15.    Vaststellen fokkersdag : 18 augustus 2018
16.    Sluiting, dan opruimen en nog even gezellig napraten

NB: We willen de vergadering kort houden, maximaal 1½ uur. Daar-om, als u punten wilt inbrengen voor de vergadering, verzoeken

wij u die uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail of ande-re schriftelijke wijze in te dienen.
Toelichtingen op de agendapunten:
8. Contributie. Voorstel bestuur: de contributie niet te verhogen.

9. Bestuursverkiezing.
Rick Roelfsema en Johan Albada zijn bereid om hun bestuursfunctie te blijven bekleden en Jac Maas wil het jaar 2017 zijn taak nog uit-voeren en wil graag stoppen in 2018

FOKKERSDAG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Fokkersdag en de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Leghornclub.

Datum        :22 augustus 2015
Locatie       :TKV Gebouw, Bulkweg 1  te Tiel
Aanvang    :  10.00 uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar)

Programma fokkersdag:
09.30 uur Ontvangst met koffie + koek en inkooien dieren  
10.00 uur Opening fokkerdag
10.05 uur Jongdieren keuring en Foktechnische adviezen.
12.00 uur Gezamenlijke lunch (á 10,00 euro)
13.00 uur Evaluatie jongdierenkeuring door Rick Roelfsema.
13.30 uur Leghornquiz door Klaas van der Hoek
14.00 uur Algemene Ledenvergadering
15.30 uur Afsluiting, opruimen


Technisch ochtendprogramma
Het ochtendprogramma bestaat deze keer alleen uit:
1.    Jondierenkeuring. Open keuring door onze clubkeurmeesters en enkele keurmeesters die dit jaar uitbreidingsexamen doen voor de Leghorns.
2.    Foktechnisch advies: U kunt weer aan de foktechnische commissie een advies vragen over een kleurslag of andere zaken waar u mee zit.
Tijdig opgeven s.v.p:
Uzelf voor de koffietafel: uiterlijk woensdag 15 augustus
Categorie Jongdierenkeuring: uiterlijk 15 augustus;
Categorie: foktechnische adviezen uiterlijk 15 augustus;
Opgeven bij Albert ten Dam (tel.  06-42454860
Of (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  door opgave van het aantal dieren, de kleurslag(en), alsmede in groot of kriel.
Om de keuring goed te kunnen organiseren moet u uw dieren tijdig aanmelden en opgeven voor welke categorie, groot of kriel. Niet opge-geven dieren komen alleen aan de beurt als dat nog in te passen is.
Inschrijfgeld €  1,00 / kooi. Afrekenen op de Fokkersdag bij de pen-ningmeester. 
De koffietafel kost €  10,00 per persoon. Vergeet niet  aan het einde van de dag  uw consumpties af te rekenen aan de bar.   

Agenda Algemene Ledenvergadering:
1.    Opening en vaststellen van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 23 augustus 2014
4.    Ingekomen stukken
5.    Jaarverslag secretaris (wordt door de secretaris voorgelezen)
6.    Jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt)
7.    Verslag kascontrolecommissie (  Pieter Egelmeers  ,Aalt v.d . Streek reserve Hennie Averdijk).
8.    Benoeming kascontrolecommissie
9.    Contributie
10.    Bestuursverkiezing  Geri Glastra voorzitter en Albert ten Dam lid
Verkiezing lid Foktechnische Commissie  (G. Tesselaar voorzitter)
11.    Uitreiking clubprijzen en oorkondes 2014-2015.
Zie voor de winnaars het  voorjaars nummer van ons  clubblad 2015
12.    Eren en waarderen:  
jubilaris dhr. Tymes  25 jaar lid  en J. Ypma 50 jaar lid NLC
13.    Vaststellen club- en districtshows 2015-2016
14.    Verslag bevindingen Foktechnisch Commissie TT-jaar 2014/2015.
15.    Winnaars jongdierenkeuring fokkersdag
16.    Rondvraag.
17.    Vaststellen fokkersdag  2016
18.    Sluiting, dan opruimen en nog even gezellig napraten

NB: We willen de vergadering kort houden, maximaal 1½ uur. Daarom, als u punten wilt inbrengen voor de vergadering, verzoeken wij u die uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail of andere schriftelijke wijze in te dienen.

Toelichtingen op de agendapunten:
9. Contributie. Voorstel bestuur: de contributie niet te verhogen.

10. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn G. Glastra en A. ten Dam  beide stellen stelt zich herkiesbaar.

De fokkersdag van de Nederlandse Leghornclub werd dit jaar gehouden in Veenendaal.

's Morgens werden de meegebrachte dieren gekeurd door de keurmeesters H.Brinkman, R.Roelfsema, K.v.d.Hoek, G.Tesselaar, T.Kiewiet en A.v.d.Oetelaar. Er waren weer vele kleurslagen aanwezig. Bij de grote Leghorns in de kleuren exchequer, porselein, patrijs, isabelpatrijs, koekoekpatrijs en zilverpatrijs. De krielen in het Nederlandse type waren er in zwart, zilverpatrijs en blauwpatrijs goudflitter. Ook was er een haantje die ingestuurd was als driekleurig bont. In Engeland zouden ze deze kleurslag mottled noemen. Deze was gefokt uit exchequer en patrijs goudflitter. De Amerikaanse Leghornkrielen waren er in buff.

Mooiste bij de groten was een patrijs Leghornhen van A. Krekelbergh. Bij de krielen ging de eer voor het 3e jaar in successie naar G.v.d.Velde met een blauwpatrijs goudflitter Leghornkriel hennetje. Zij wonnen beide een zak voer.

 

Na de broodmaaltijd was er de jaarvergadering. De belangrijkste punten daaruit zijn:

 • De jaarverslagen worden goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
 • René van der Kerkhof en Margriet Maas worden herkozen in het bestuur.
 • Hennie Averdijk wordt herkozen als lid van de techinische commissie
 • Gewonnen ereprijzen worden uitgedeeld.
 • E.Wauters werd gehuldigd ivm het 25 jarig lidmaatschap en kreeg een klok aangeboden.
 • Albert ten Dam werd gehuldigd ivm het feit dat Albert al 25 jaar lid is van het bestuur van de Nederlandse Leghornclub.
 • L.Koezen is al 50 jaar lid van de Nederlandse Leghornclub en hij werd benoemd tot erelid
 • De Clubshow in 2014-2015 wordt gehouden in Zuidlaren
 • Districtshows worden in 2014-2015 gehouden bij:
  Peelhorstshow Horst
  Waterpoortshow Sneek
  Winkel e.o.
  Kernheimshow Ede
  Oneto Enschede
  Plantageshow Wouw
  WPKC Zuidbroek
  Midden Veluwe-show Apeldoorn
  De Pajottenlanders Afflichem
  Championshow Nieuwegein
  Gelderlandshow Wychen
  Zwolse Kleindierenshow Zwolle
  Pels en Pluim Diksmuide
  Boskoop

 • De volgende fokkersdag en jaarvergadering worden gehouden op 23 augustus 2014.


Meer foto's op onze faceboek-pagina.

Additional information