Leghorns nl

Leghorns en Leghornkrielen in

en

 

(klik op de naam van het artikel om het te downloaden (pdf))

Artikel Auteur Jaar
Jaarg.
Nr.
Blz
De Leghorn krielen De V. 1942 22(56) 45 5
Leghornkrielen V. 1944 24(58) 29 1
Leghorn-krielen R.Douma 1951 65 3 7
Leghorns van het Nederlandse standaardtype C.S.Th.van Gink 1951 65 9 1
Het juiste type van de Amerikaanse Leghorns L.P.Keissen 1951 65 21 2
De witte Amerikaanse Leghornkrielen onbekend 1952 66 1 2
Legbars en kenkleurige of koekoekpatrijs Leghorns 1 C.S.Th.van Gink 1953 67 26 3
Legbars en kenkleurige of koekoekpatrijs Leghorns 2 C.S.Th.van Gink 1954 68 1 4
De Witte Amerikaanse Leghorn en de keuring daarvan C.S.Th.van Gink 1959 73 17 5
Kruising bij witte tentoonstellings-Leghorns als middel om de vitaliteit ... C.S.Th.van Gink 1960 74 9 1
Gele of buff Leghorns C.S.Th.van Gink 1962 76 6 69
Waarom honderdduizenden Witte Leghorns in ons land en .. C.S.Th.van Gink 1964 78 8 95
Een welgeslaagde n. importatie van Amerikaanse witte Leghornkrielen C.S.Th.van Gink 1964 78 14 174
Roodgezadelde Leghorns C.S.Th.van Gink 1964 78 18 221
Leghorns S. de Jong 1965 79 6 75
Rozekammige Leghorns S. de Jong 1966 80 23 714
Leghornkrielen van het Nederlandse type en hun Amer. naam genoten C.Aalbers 1968 82 7 196
Amerikaanse Leghornkrielen onbekend 1969 83 9 398
Zijn we met de blauwe Leghornkrielen op de goede weg? J.R.S.M.IJpma 1970 84 3 B3
Het fokken van zwarte Leghorns kan veel voldoening geven C.Aalbers 1970 84 12 425
Witte Amerikaanse Leghornkrielen J.Caspers 1972 86 2 28
Witte Amerikaanse Leghorns A.Banning-Vogelpoel 1972 86 6 29
Zilverpatrijs Leghorns C.Aalbers 1972 86 12 22
Buff Leghorns, grotendeels in de vergetelheid geraakt C.Aalbers 1973 87 5 9
De zwarte groenglanzende Leghorn M.Zwijnenberg 1974 88 12 32
De gestreepte Leghorns, voorheen en thans C.Aalbers 1977 91 6 16
Scala der Nederlandse Leghornkrielen C.Aalbers 1977 91 9 16
Langer dan honderd jaar Leghorns C.Aalbers 1982 96 10 28
De patrijskleuren bij Leghorns J.R.S.M.IJpma 1983 97 2 21
Zwarte Leghorn een aantrekkelijke kip C.Aalbers 1984 98 1 17
Amerikaanse Witte Leghorn C.Aalbers 1984 98 11 26
Patrijs Leghorns C.Aalbers 1986 100 11 8
De Leghorns in het algemeen C.Aalbers 1988 102 1 25
De zilverpatrijs Leghorns C.Aalbers 1990 104 8 20
De Leghorn en De Nederlandse Leghorn Club onbekend/J.R.S.M.IJpma 1990 104 9 9
Buff Leghorns C.Aalbers 1991 105 4 21
Amerikaanse Leghornkrielen W.Voskamp 1991 105 10 11
Leghornkrielen van het Nederlandse Standaard type W.Voskamp 1991 105 12 18
Leghorns / De geschiedenis van de Leghorns Tesselaar/Ringnalda 1993 107 1 44
Witte Amerikaanse Leghorns C.Aalbers 1996 110 4 12
Flittertekiening bij Leghorns G.W.Tesselaar 2000 114 2 106
Exchequer Leghorns bij Aalt van de Streek E.Vogelaar 2000 114 6 306
De Exchequer Leghorns E.Vogelaar 2000 114 7 412
Oranje-parelgrijze Leghorns G.Glastra 2002 116 7 385
Amerikaanse Leghorns bij Piet van de Leest E.Vogelaar 2003 117 5 248
De Otten-Dynastie N.v.Benten/E.Vogelaar 2003 117 9 456
Patrijs en Patrijsvarianten bij de Leghorns G.Glastra 2005 119 10 554
De witte Leghorns, eens de meest bekende .... Jogchum IJpma 2009 123 12 748
Isabelpatrijs Leghorns, een pallet van pastelkleuren Geri Glastra 2015 129 1 18
Witte Engelse Leghorns Willem Voskamp 2016 130 1 56
Leghorns in flitter kleurslagen Geri Glastra 2016 130 6 34
 

 

Leghorns en Leghornkrielen in


(klik op de naam van het artikel om het te downloaden (pdf))

Artikel
Auteur
Jaar
Jaarg.
Nr.
Blz
Hanen en hennenfoktoom bij patrijs Leghorns Oom Henk 1970 20 6 104
Duckwing Leghorns Oom Henk 1970 20 8 148
Leghorns E.Vliex 1978 28 14 325
De Leghorns R.Douma 1980 30 6 139
De Leghorn (krielen) H.Timmer 1993 43 6 203
Leghorns G.W.Tesselaar 1996 46 1 1
Een tentoonstellingsras bij uitmuntendheid: de zwarte Leghorn C.Aalbers 1998 48 6 202
Parade der Nederlandse Leghornkrielen C.Aalbers 2000 50 2 81
De zeldzame kleurslagen bij Leghorns Gerard Tesselaar 2000 50 11 496
Zwartbonte Leghorns, een prachtige zeldzaamheid Gerard Tesselaar 2002 52 3 142
Zwarte Leghorns Geri Glastra 2004 54 5 260
Leghorns en Leghornkrielen in

(klik op de naam van het artikel om het te downloaden (pdf))

 

Artikel Auteur Jaar Jaarg. Nr.
Kippenren.Deel 1. In Ossendrecht op bezoek bij Jac Maas. Elly Vogelaar 2006 2 3
Kippenren.Deel 2. In Ossendrecht op bezoek bij Jac Maas. Elly Vogelaar 2006 2 3
Buffkleurige Amerikaanse Leghornkrielen. Arie van Bijsterveldt 2008 4 6
Isabelpatrijs Geri Glastra 2010 6 5
Buff Leghorns al veertig jaar mijn specialiteit Dan Honour 2011 7 5
Buff Leghorns in veel landen een zeldzaamheid Arie van Bijsterveldt 2012 8 1
Leghorn, Italiëner of Livorno Luuk Hans 2014 10 4
Leghornkrielen bij Rick Roelfsema en Geert van der Velde Elly Vogelaar 2015 11 5

 

 

Dit is de grootste onder de Leghorns, staat ook hoger dan de andere, heeft veel grovere kopversierselen, terwijl de rug, vooral bij de hanen, nogal sterk afloopt. In verhouding is de staart vrij klein en wordt vooral bij de hen gevouwen ge¬dragen.
De kleuren van ogen, oren en benen zijn hetzelfde als de Nederlandse Leghorns, terwijl de kam uitsluitend enkel verlangd wordt, bij de haan rechtop en bij de hen vallend naar één zijde.
Het ras komt in Nederland maar in één kleur voor, namelijk in wit. In kriel is sinds 2006 ook de zwarte kleurslag erkend.
De verlangde ge¬wichten zijn voor de haan 3 tot 3½ kg, voor de hen 2 ½  tot 3 kg. Bij de krielen zijn de gewichten voor de haan 800 – 900 gram en bij de hen 700 – 800 gram.

Leghorn is de Engelse naam voor Livorno, waar het ras in Italië  moet zijn ontstaan. Het ras is echter buiten dit land tot de huidige zuiverheid gebracht. In verschillende landen ontstonden Leghorns van een uiteenlopend type. Alle hebben echter gele benen en witte oren. Leghorns behoren tot de lichte rassen.
Leghorns zijn beroemd geworden om hun geweldige legkracht. In de eerste helft van de twintigste eeuw was het ons nationale bedrijfsras en ongeveer 70% van onze productiepluimveestapel bestond toen uit Leghorns. Hybriden (bastaards) hebben de specifieke legrassen in de jaren vijftig van de vorige eeuw verdrongen uit de professionele pluimveehouderij. Liefhebbers hebben zich over het Leghornras ontfermd en behouden het het voor ons nageslacht.
Per land worden verschillende namen gebruikt. In Nederland, Amerika en Engeland heten ze Leghorns. In het land van oorsprong Italië heten ze Livorno en ook in België hanteert men de naam Livorno naast de in de Duits sprekende landen gehanteerde naam Italiener. Omdat België ook Franssprekend is, wordt daar ook de Franse naam “Leghorn type moderne” (Italienermodel) gebruikt. Als men het in de Duits sprekende landen over Leghorns heeft, dan bedoelt men de Amerikaanse Leghorns.

Het Nederlandse type is nogal gestrekt van vorm, maar zeer krachtig om te zien. Het is slank, breed op de schouders en smaller wordend naar de staart. De oogkleur is oranjerood. Bij de hanen staat de enkele kam rechtop, bij de hennen valt de kamhiel om naar één kant. Ook rozekammige zijn erkend. De kamdoorn steekt recht achteruit.
Het gewicht van de haan kan tussen 2 ½ kg en 3 ½ kg schommelen, dat van de hen tussen 2 ¼ en 2 ¾ kg. Bij de krielen zijn de gewichten voor de haan 700 – 800 gram en bij de hen 600 – 700 gram.
De volgende kleurslagen zijn erkend bij het Nederlandse type, (klik op de naam om naar de pagina voor deze kleurslagen te gaan):

De Amerikaanse Leghorns hebben ongeveer de grootte van de Nederlandse Leghorns, maar zien er sierlijker uit, dit benadrukt door een rijke bevedering en bij de hanen prachtige sierveerontwikkeling en staart. In verhouding tot het lichaam zijn de kopversierselen vrij klein en van bijzondere structuur, d.w.z. zeer fijn van weefsel en de kamhiel is lang. Bij de hanen staat de enkele kam rechtop, bij de hennen valt deze om naar één kant. Ook rozekammige zijn erkend, de kamdoorn steekt over de achterkop. De ogen zijn oranjeroodbruin in plaats van oranjerood bij het Nederlandse type, de oren wit en de benen geel van kleur.
Het gewicht van de haan kan tussen 2 ¼ kg en 3 ½ kg schommelen, dat van de hen tussen 2 en 2 ¾ kg. Bij de krielen zijn de gewichten voor de haan 700 – 800 gram en bij de hen 600 – 700 gram.
De enige kleurslag, die in deze variëteit voorkomt, is wit. In kriel is ook de kleurslag buff erkend.

 

Additional information