Ook de Nederlandse Leghorn Club was vertegenwoordigd op de Europashow te Nitra.

3 leden hadden dieren ingezonden. H.Averdijk was aanwezig met witte Amerkaanse Leghorns, J.van Heek met patrijsgoldflitter Leghornkrielen  en J.Albada met koekoekzilverpatrijs Leghornkrielen.

H.Averdijk is met een Amerikaanse hen Europees kampioen geworden. Zij behaalde de maximale score van 97 punten. U!

Geweldiig Hennie, gefeliciteerd met dit grote succes.

 

 

Additional information