Met ontsteltenis namen wij kennis van het plotselinge overlijden van Lei Cuijpers. Zaterdags sprak ik Lei nog uitgebreid op de Fokkersdag van de Welsumerclub, we hebben daar samen nog de dieren besproken en hij werd benoemd tot erelid van deze vereniging. Lei was toen nog in zeer goeden doen. De verbijstering was daarom groot toen we de maandagavond erna, op 18 april, hoorde dat hij die middag geheel onverwachts op 73 jarige leeftijd is overleden.
Lei was vanaf 1977 lid van de Nederlandse Leghornclub, bestuurslid van 1981 tot 1995, vanaf het begin tot 2007 lid van onze foktechnische commissie en bekend fokker van vele rassen waaronder de gestreepte Leghorn groot en kriel en de grote Amerikaanse witte. Deze Amerikanen had hij in ongekend hoge kwaliteit. De meeste rassen en kleurslagen die hij gefokt heeft, maakten door zijn toedoen een grote stap voorwaarts.
Lei groeide op tussen de kippen en leefde er tot voor kort tussen. Hij was zodoende op dat gebied een professional maar ook een perfectionist. Maar veel belangrijker, hij was een aimabel en diplomatiek mens, die altijd even nadacht hoe hij e.e.a. het beste kon zeggen.
Verder was Lei een zeer gewaardeerd clubkeurmeester van onze Leghornclub. Omdat Lei na het afgelopen keurseizoen stopte als keurmeester, lag bij ons het voorstel klaar om hem in de komende ALV tot erelid te benoemen. Wij zullen dat alsnog postuum doen, want wij zijn Lei veel dank verschuldigd.
Wij wensen Mia, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit zware verlies te verwerken.

Namens het bestuur en leden van de Nederlandse Leghornclub
Geri Glastra
Voorzitter

Additional information