De fokkersdag van de Nederlandse Leghornclub werd ook dit jaar gehouden in Tiel.

's Morgens werden de meegebrachte dieren gekeurd door de keurmeesters A. van Dierendonck, G.Calcoen, R.Roelfsema, K.v.d.Hoek en A.v.d.Streek Er waren ruim 60 dieren ingeschreven. De Leghorns waren er in groot in patrijs, zilverpatrijs, koekoekpatrijs, buff, rood en wit in het Amerikaanse type. Ook was bij de groten de (nog) niet erkende kleurslag buff-zwart columbia aanwezig
Bij de Leghornkrielen waren ingestuurd de kleurslagen: Isabelpatrijs, zilverpatrijs, blauwpatrijs, zwart, blauw, rood, patrijs goudflitter, blauwpatrijs goudflitter en wit in het Amerikaanse type. Ook waren er de nog niet erkende kleurslagen in kriel: chocolade en koekoekisabelpatrijs.

Mooiste bij de groten was een Buff Leghorn haan van Jan Willem Blauwhoff. Bij de krielen ging de eer naar Geert van der Velde met een patrijs goudflitter Leghornkriel hennetje. Zij wonnen beide een zak voer.

 

Na de goedverzorgde Chinese maaltijd waren er 2 presentaties. De eerste ging over het 100 jarig van de Nederlandse Leghornclub. De tweede over de dieren welke waren ingezonden, wat waren de mooie onderdelen en welke onderdelen zullen we goed op moeten letten. Daarna volgde de jaarvergadering. De belangrijkste punten daaruit zijn:

    De jaarverslagen worden goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.
    De contributie wordt niet verhoogd
    Jac en Margriet Maas hebben afscheid genomen als bestuurslid en werden benoemd tot erelid. Zij kregen als afscheid een wandbord aangeboden.

    Geri Glastra en Albert ten Dam werden herkozen als bestuurslid.
    Manfred Wiskamp is gekozen als nieuw bestuurslid.
    Jan Willem Blauw is de nieuwe penningmeester, naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht.
    Gerard Tesselaar heeft afscheid genomen als lid van de technische commissie, hij is opgevolgd door Aalt van der Streek.
    Antoon Krekelbergh werden gehuldigd ivm het 40 jarig lidmaatschap en kreeg een wandbord aangeboden.
    De gewonnen prijzen zijn uitgereikt.
    De Clubshow in 2019-2020 wordt gehouden bij de Noordshow te Assen
    Districtshows worden in 2018-2019 gehouden bij:
    Peelhorstshow Horst
    Waterpoortshow Sneek
    Kernhemshow Ede
    Oneto Enschede
    Pajottenlanders Affligem (B)
    WPKC Winschoten Zuidbroek
    Gelderlandshow Wijchen
    prov. tt Zuid-Holland Hazerswoude
    Maasdalshow Vlodrop
    Plantageshow te Wouw
    Zaanstadshow Zaandam
    DPKV Deurne

Het Leghornfokkersboek dat is uitgekomen ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Nederlandse Leghornclub is uitgereikt. Het is een geweldig boek geworden dat met 200 pagina fullcolor een echt verzamel item zal worden.

    De volgende fokkersdag en jaarvergadering worden gehouden op 24 augustus 2019.

 Additional information